Baza znanja


baza znanja
  • Integracija i prilagodba knowledge base rješenja
  • Integracija baze znanja sa CRM-om
  • Prilagodba korporativnim stilovima i integracija sa case management sustavom