Campaign


campaign

Kreirajte kampanje kakve želite, prilagodljive vašem poslovnom procesu

  • Kanali: e-mail, sms, telesales, CRM
  • Inbound i outbound kampanje
  • Event kampanja, stalna kampanja, ponavljajuća (svaki mjesec)
  • Cross and upsell, retention, churn ili standardna, acquisition, informacijska...
  • Uvoz učesnika. Mogućnost integracije sa vanjskim sustavima za uvoz učesnika kampanja (BI, DWH, razni alati za kampanje)
  • Mogućnost povezivanja kampanje s Pure Win aplikacijom