MAX CRM


Kompletno telekomunikacijsko CRM rješenje

  • Konekcija i integracija sa 50+ okolnih sustava
  • Glavni alat korišten od strane pozivnog centra, back offica, marketinga
  • Ugrađene funkcionalnosti: SFA (pre-sales, sales and post-sales procesi, Campaign), Order Fulfillment, Order Management, Provisioning, produktni katalog, Case Management
  • Integracija sa: bazom znanja, aplikacijom za digitalni potpis, kontrolom za odlazne i dolazne pozive u pozivnom centru...

Triple-I radi analizu, održavanje i razvoj novih dodataka na sustavu.